Zicht op Evenwicht


Ruim de helft van alle 65-plussers is bezorgd om te vallen. Omdat ze bang zijn om te vallen, vermijden zij activiteiten zoals wandelen, boodschappen doen of op bezoek gaan bij familie en vrienden. Hierdoor vermindert vaak het levensplezier en vergroot de kans op sociale isolatie.

Zicht op Evenwicht

De cursus Zicht op Evenwicht (oorspronkelijke naam: A Matter of Balance/Beter in Balans en Thuisin Balans) helpt ouderen om valangst te verminderen. De cursus is bedoeld voor ouderen die dagelijkse activiteiten niet meer uitvoeren omdat ze bang zijn om te vallen. Zij bewegen minder, waardoor hun spierkracht en balans afnemen en het risico op een val juist toeneemt. Het doorbreken van deze negatieve spiraal vormt een belangrijk onderdeel van de cursus. Door cursisten vertrouwen te geven in hun eigen mogelijkheden gaan zij meer bewegen, waardoor ze een betere spierkracht en balans ontwikkelen. Het risico op vallen neemt dan af.


Resultaat

Aan het eind van de cursus voelen de deelnemers meer controle over vallen en valangst en zijn zij beter in staat realistische doelen te stellen over het ondernemen van activiteiten. Daarnaast hebben ze informatie en praktische tips ontvangen over het voorkomen van vallen in hun woning. Tijdens de groepscursus is er ruimte voor delen van ervaringen en leren ouderen een aantal oefeningen die hen helpen met het vergroten van hun spierkracht en balans. De individuele cursus gaan cursusbegeleider en oudere aan de slag met het wegnemen van praktische belemmeringen om alledaagse taken uit te kunnen voeren.

De groepscursus

De groepscursus van bestaat uit 8-wekelijkse groepsbijeenkomsten van twee uur, plus een herhalingsbijeenkomst 2 maanden na de laatste bijeenkomst. Tijdens de cursus krijgen de deelnemers voorlichting, zijn er groepsgesprekken, worden er gezamenlijk problemen opgelost, trainen ouderen allerlei vaardigheden. Elke les doen zij gezamenlijk enkele eenvoudige lichamelijke oefeningen.

 • Les 1 Kennismaking en introductie
 • Les 2 Oefenen met de negatieve en positieve spiraal
 • Les 3 Lichaamsbeweging: theorie en oefeningen
 • Les 4 Leren opkomen voor jezelf + oefeningen
 • Les 5 Omgaan met angst om te vallen + oefeningen
 • Les 6 Risicovol gedrag en wat te doen als je valt? + oefeningen
 • Les 7 Veilig maken van je huis + oefeningen
 • Les 8 Omzetten van risicovol gedrag naar veilig gedrag + oefeningen
 • Les 9 Herhalingsbijeenkomst

Individuele cursus

De individuele cursus bestaat uit 8 contactmomenten: 3 huisbezoeken en 4 telefonische gesprekken en een herhalingscontact. Inhoudelijk komen dezelfde punten aan bod als in de groepscursus, maar er zal meer nadruk liggen op ondersteuning van de deelnemer om bepaalde dagelijkste activiteiten weer op te pakken (zoals traplopen, boodschappen doen, etc.) Oefeningen met de dynaband worden bij de individuele cursus niet gedaan.

 • Contact 1, huisbezoek: Bezorgd om te vallen
 • Contact 2, huisbezoek: Gedachten over vallen
 • Contact 3, telefonisch: Lichaamsbeweging
 • Contact 4, telefonisch: Opkomen voor jezelf
 • Contact 5, huisbezoek: Grenzen verleggen
 • Contact 6, telefonisch: Veilig gedrag
 • Contact 7, telefonisch: Omgaan met bezorgdheid om te vallen
 • Contact 8, telefonisch: Herhalingscontact

Voor wie?

‘Zicht op Evenwicht’ is ontwikkeld voor zelfstandig wonende ouderen die bezorgd zijn om te vallen en daardoor activiteiten vermijden. Om te kunnen deelnemen aan de cursus moeten deelnemers zelfstandig kunnen staan en lopen, en geen zware cognitieve aandoeningen zoals dementie hebben.

Certificering en Effectiviteit
Het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) zet zich in voor doelmatige, samenhangende en effectieve gezondheidsbevordering. Door een kwaliteitskeurmerk te hanteren bevordert het CGL het gebruik van de best passende leefstijlinterventies.
Zicht op Evenwicht is via het CGL gecertificeerd en heeft de de hoogst mogelijke beoordeling gekregen: ‘sterke aanwijzing voor effectiviteit’. Dit betekent dat Zicht op Evenwicht in Nederlandse en buitenlandse onderzoeken positieve resultaten heeft laten zien.
Meer informatie over het certificeringsysteem van het CGL vindt u op www.loketgezondleven.nl


Opzoek naar meer informatie of heeft u vragen?